sabato 1 aprile 2017

Les Francs (Anne Comnène)

Κελτός τις Πέτρος τοὔνομα, τὴν ἐπωνυμίαν Κουκούπετρος, εἰς προσκύνησιν τοῦ ἁγίου τάφου ἀπελθὼν καὶ πολλὰ δεινὰ πεπονθὼς παρὰ τῶν τὴν Ἀσίαν πᾶσαν λῃζομένων Τούρκων τε καὶ Σαρακηνῶν μόγις ἐπανῆλθεν εἰς τὰ ἴδια. Καὶ διαμαρτὼν τοῦ σκοποῦ οὐκ ἔφερεν, ἀλλ' αὖθις ἠβούλετο τῆς αὐτῆς ἅψασθαι ὁδοῦ. Συνιδὼν δὲ ὡς οὐ χρὴ μόνον αὖθις τῆς πρὸς τὸν ἅγιον τάφον ὁδοιπορίας ἅψασθαι, ἵνα μὴ χεῖρόν τι γένηταί οἱ, βουλὴν βουλεύεται συνετήν. Ἡ δὲ ἦν διακηρυκεῦσαι εἰς ἁπάσας τὰς τῶν Λατίνων χώρας ὡς «Ὀμφὴ θεία παρακε λεύεταί με πᾶσι τοῖς ἐν Φραγγίᾳ κόμησι κηρῦξαι, ἅπαντας τῶν ἰδίων ἀπᾶραι καὶ εἰς προσκύνησιν τοῦ ἁγίου τάφου ἀπελθεῖν καὶ σπεῦσαι ὅλῃ χειρὶ καὶ γνώμῃ τῆς τῶν Ἀγαρη νῶν τὰ Ἱεροσόλυμα λυτρώσασθαι χειρός». Καὶ μέντοι καὶ κατώρθωκεν. Ὥσπερ γάρ τινα θείαν ὀμφὴν ἐνθέμενος εἰς τὰς ἁπάντων ψυχὰς τοὺς ὁπουδήποτε Κελτοὺς ἄλλον ἀλλαχόθεν σὺν ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ τῇ λοιπῇ τοῦ πολέμου παρασκευῇ συναθροίζεσθαι παρεσκεύαζε. Κἀκεῖνοι μὲν οὕτως εἶχον προθυμίας τε καὶ ὁρμῆς καὶ πᾶσα λεωφόρος τούτους εἶχε· συνεπῄει δὲ τοῖς στρατιώταις ἐκείνοις Κελ τοῖς καὶ ψιλὸν ὑπὲρ τὴν ἄμμον καὶ τὰ ἄστρα πλῆθος φοί νικας φέρον καὶ σταυροὺς ἐπ' ὤμων, γύναιά τε καὶ τέκνα τῶν σφῶν ἐξεληλυθότα χωρῶν. Καὶ ἦν ὁρᾶν αὐτοὺς καθά περ τινὰς ποταμοὺς ἁπανταχόθεν συρρέοντας καὶ διὰ τῶν Δακῶν ὡς ἐπίπαν [πρὸς τὰς] πρὸς ἡμᾶς ἐπερχομένους πανστρατιᾷ.
Προηγήσατο δὲ τῆς τῶν τοσούτων λαῶν ἐλεύσεως ἀκρὶς τῶν μὲν πυρῶν ἀπεχομένη, τοὺς δὲ ἀμπε λῶνας δεινῶς κατεσθίουσα. Ἦν δ' ἄρα τοῦτο τὸ σύμβο λον, ὡς οἱ τότε συμβολομάντεις ἀπεμαντεύοντο, ὡς ἡ ἔφοδος τοῦ τοσούτου Κελτικοῦ στρατεύματος τῶν μὲν Χριστιανικῶν πραγμάτων ἀπόσχηται, δεινῶς δ' ἐπιβρίσειε κατὰ τῶν βαρβάρων Ἰσμαηλιτῶν μέθῃ καὶ οἴνῳ καὶ τῷ Διονύσῳ δεδουλευκότων.
(Ἄννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς, X, 5). 
« Un certain Français nommé Pierre l’Hermite, ayant été en Asie pour y adorer le tombeau du Sauveur, et y ayant reçu de mauvais traitements de la Barbarie des Turcs, et des Sarrasins qui ravagent ce pais, s’en retourna mal satisfait de son voyage, et résolut d’en faire un second qui sût plus heureux que le premier. Pour réussir dans ce dessein, il crut qu’au lieu d’y aller seul il y devait aller en bonne compagnie, et il déclara que Dieu lui avait commandé de prêcher aux Comtes de France d’aller adorer le Sépulcre de son fils, et d’employer leurs armes à la délivrance de la ville de Jérusalem qui gémissait sous la tyrannie des Infidèles. L’effet de cette prédication fut tel qu’il le pouvoir souhaiter, et elle fit une aussi forte impression sur l’esprit des Français, que s’ils eussent entendu la voix de Dieu même, de sorte qu’ils n’hésitèrent point à prendre les armes, avec une ardeur qu’on ne saurait bien exprimer. L’armée était suivie d’une multitude de peuple égale au sable de la mer, et aux étoiles du firmament. Ils portaient des palmes en leurs mains, et des croix sur leurs épaules. Les femmes mêmes, et les enfants avaient quitté leurs maisons pour entreprendre ce voyage. On les voyait passer de toutes parts comme des ruisseaux qui se joignent pour faire un grand fleuve. La plupart vinrent par la Hongrie.
Cette inondation fut précédée d’une armée de Sauterelles qui, par une rencontre sort surprenante, épargnèrent le blé, et infectèrent les vignes, ce que certaines personnes adonnées à de superstitieuses observations, prirent pour un présage que les armes des Français devaient épargner les Chrétiens, et se tourner contre les Infidèles adonnés au vin, et sujets à l’ivrognerie. »
(Anne Comnène, Alexiade, 1148, trad. Louis Cousin, 1672) 
“Cagione di sì grande mossa fu un Gallo nomato Pietro e soprannomato Cucupetro, il quale recatosi in addietro, pellegrinando, all'adorazione del santo Sepolcro nel viaggio fu tale annoiato dalle superchianze de’ Turchi e Saraceni, che appena ebbe mezzo alla fine di rivedere la patria; ove rimembrando la insolenza di que’ perfidi che impedito aveangli di soddisfare, giusta i suoi desideri, al religioso voto, risolvè intraprendere una seconda volta con maggiore impegno il viaggio riuscitogli da prima cotanto disastroso. Istruito dunque sufficientemente dalla ricordanza delle sue passate venture che non conveniva mettersi da solo in cammino per visitare il santo Luogo pensò, con molto senno, di accingervisi traendo seco numerosissimo accompagnamento. Al qual uopo in tutto il tener latino pubblicò la sua divina missione di annunciare ai conti della Francia essere voler del Nume ch’e’ si portassero, nessuno eccettuato, all'adorazione del santo Sepolcro, apparecchiandovisi di pieno animo e col maggior zelo, onde togliere dalle mani degli Agareni le sacre gerosolimitane mura; consiglio ed intraprendimento seguito da un successo al di là d’ogni umana speranza.
Scossi da questa voce gli animi de’ Galli universale fu il commovimento, accorrendovi a frotte pur altre genti con armi, cavalli ed ogni maniera di guerresco apparato; ciascheduno brillava di maravigliosa letizia, e prodigiosa ed incessante era la foga nel trascorrere le pubbliche strade. Nè vi soprabbondavano le sole galliche turme e coorti, ma eziandio una moltitudine superiore al numero delle arene e degli astri d'inerme popolo, d’altronde venuto con seco le donne e la prole.
Fregiavan lor vesti in su le spalle di rosse Croci, insegna, per non dire assisa, della milizia; ivano gli affollati eserciti da per tutto ad incontrarsi e far massa vicendevolmente, a mo’ delle acque dei fiumi dopo il corso loro mescolantisi in solo un alveo. Per la Dacia, vie più da essi conosciuta e frequentata, venivano a noi. Aveano sciami di locuste quasi a guida onde non ismarrirsi nel cammino, forse eguali di numero a quel popoli e con poco intervallo di luogo e tempo precedenti l'arrivo loro. Era maraviglia il vedere di tali animaletti perdonare alle messi ed incrudelire verso le sole viti. Fatto che agli interpetri di simiglianti prodigj sembrava preludio di gravi mali, cui andrebbero soggetti al giugnere degli eserciti gli Ismaeliti, barbari datisi all’ebbrezza ed al vino, schiavi di Bacco e Venere, ma esenti i Cristiani, simboleggiati nelle messi, in premio della salutare temperanza di che eran coltivatori.”
(Anna Comnena, Alessiade, 1148, a cura di Giuseppe Rossi, Milano, 1846)

Nessun commento:

Posta un commento