venerdì 28 aprile 2017

Jesteśmy Polakami

Un’altra testimonianza dal nostro poeta dialettale preferito, Basti, del quale abbiamo già tradotto qualche capolavoro. Ovviamente non condividiamo i contenuti, è solo a scopo didattico e sociologico, per capire cosa desiderano i giovani (polacchi).


Mamy ojczyznę i wspólny język,
jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
niczego nam nie dano raz na zawsze, my
musimy dbać o naszą matkę Polskę dziś.
Mamy ojczyznę i wspólny język,
jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
niczego nam nie dano raz na zawsze, my
musimy sami toczyć walkę o to, żeby być.

Sami powinniśmy dbać o nasze dobro i
każdy z nas powinien w sobie pielęgnować Polskość,
szanować biel i czerwień, szanować nasze godło,
kochać naszą matkę Polskę i prezentować mądrość.
Mieć honor, godność i nie padać na kolana,
polskie sprawy rozwiązywać w Polsce, inaczej nie wypada.
Polska ma być silna, niepodległa, a nie słaba,
taka niegodna postawa, to naszej ojczyzny zdrada.
Podstawa to czuć przynależność, dumę z pochodzenia,
być Polakiem, sobą niezależnie od otoczenia.
Być niezłomnym jak wyklęci byli i walczyć do końca,
przecież to jest nasz dom, to nasza kochana Polska.
Jesteśmy stąd, tu Polacy rządzą tutaj,
żadnych komisarzy z unii nikt nie będzie słuchał,
żaden z nich nie ma prawa nas pouczać,
patrząc na historię nie rozumiem skąd ta buta.

Mamy ojczyznę i wspólny język,
jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
niczego nam nie dano raz na zawsze, my
musimy dbać o naszą matkę Polskę dziś.
Mamy ojczyznę i wspólny język,
jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
niczego nam nie dano raz na zawsze, my
musimy sami toczyć walkę o to, żeby być.

Kwestia Polskiej demokracji to temat zastępczy,
nie martwcie się o nas tylko o gwałcone niemki,
damy sobie radę sami, was rozliczą niemcy,
chcieliście multi-kulti no to płaćcie za błędy.
Ta cała debata na temat Polski to żenada,
ktoś tu próbuje sobie z Polaków robić jaja,
ktoś tu sobie myśli, że bezkarnie może nas obrażać
Schulz, Polacy to nie Tusk, uważaj!
My mamy tradycję i narodową dumę,
mamy coś czego nigdy nie pojmiesz, nie zrozumiesz!
Jak będzie trzeba patrioci staną murem,
bo mamy tożsamość, kochamy naszą kulturę.
A obywatele świata, to całe lewactwo,
chorą polityką zniszczą każde państwo, bo
brak wartości to ich najwyższa wartość, to
fałszywa moralność, zło.

Zobacz co się dzieje w Niemczech,
zobacz co się dzieje z Francją,
zobacz co się dzieje w Belgii,
zobacz co się dzieje z Anglią,
zobacz co się dzieje w Grecji,
zobacz co spotkało Węgrów,
zobacz co zabija szwecje,
Polacy mają szczęście!!!
Abbiamo una patria e la stessa lingua
Siamo fratelli, uniti da vincoli, dal sangue
Nulla ci è stato dato per sempre, noi dobbiamo prenderci cura della nostra madre Polonia.
Abbiamo una patria e la stessa lingua
Siamo fratelli, uniti da vincoli, dal sangue
Nulla ci è stato dato per sempre, noi
dobbiamo lottare per il nostro diritto a esistere.


Dovremmo prenderci cura di noi stessi,
ognuno di noi dovrebbe coltivare la propria “polaccheria”,
rispettare il bianco e il rosso, rispettare il nostro emblema,
amare la nostra Madre Polonia e agire con saggezza.
Mantenere l’onore, la dignità e non inginocchiarci, i problemi dei polacchi può risolverli solo la Polonia e nessun altro.
La Polonia deve essere forte, indipendente, mai debole,
l’atteggiamento vile è un tradimento della patria.
Alla base di tutto c’è il senso di appartenenza, l’orgoglio delle proprie origini,
bisogna essere polacchi in qualsiasi situazione.

Essere determinati come i “soldati maledetti” e combattere fino all’ultimo,
perché questa è la nostra casa, la nostra amata Polonia.
Siamo nati qui, qui i polacchi comandano,
nessun commissario dell’unione ci starà ad ascoltare,
nessuno di loro ha il diritto di indottrinarci,
guardando alla storia non riesco a capire da dove provenga questa arroganza.

Abbiamo una patria e la stessa lingua
Siamo fratelli, uniti da vincoli, dal sangue
Nulla ci è stato dato per sempre, noi dobbiamo prenderci cura della nostra madre Polonia.
Abbiamo una patria e la stessa lingua
Siamo fratelli, uniti da vincoli, dal sangue
Nulla ci è stato dato per sempre, noi
dobbiamo lottare per il nostro diritto a esistere.


Il problema della democrazia in Polonia è un pretesto,
non preoccupatevi di noi ma delle tedesche stuprate,
noi ce la sbrighiamo da soli, voi occupatevi della Germania,
Se volete la multicultura, allora pagate per i vostri errori.
Tutta la gazzarra sulla Polonia è una pagliacciata, c’è chi vorrebbe ingannare i polacchi, c’è qualcuno che pensa di poterci insultare impunemente
Schulz, i polacchi non sono come Tusk, attento!
Abbiamo tradizioni e orgoglio nazionale,
Abbiamo qualcosa che non puoi toglierci, che non capirai mai!
I patrioti dovranno essere tutti uniti,
perché abbiamo un’identità, amiamo la nostra cultura.
I “cittadini del mondo” sono tutti sinistrorsi,
una politica malata distrugge ogni nazione, perché la mancanza di valore è il loro più grande valore, questo pseudo-moralismo è il male.
Guarda cosa accade in Germania,
guarda cosa accade alla Francia,
guarda cosa accade in Belgio,
guarda cosa accade all’Inghilterra
guarda cosa accade in Grecia,
guarda cos’è successo all’Ungheria,
guarda cosa sta uccidendo la Svezia,
i polacchi sono fortunati!

Nessun commento:

Posta un commento