mercoledì 4 gennaio 2017

L’attualità polacca secondo il rap

Leggo spesso i “resoconti polacchi” del mio quasi-omonimo Roberto Marchesini (bravissimo ragazzo, ricordo un nostro storico carteggio) e ogni volta mi stupisco di come, pur non seguendo mai l’attualità polacca (del resto pure quella italiana mi lascia indifferente), riesca sempre a rimanere informato su di essa grazie alle canzoni rap.

Per fare un esempio, il suo ultimo articolo Polonia, il rischio di una rivoluzione pilotata (19 dicembre 2016) affronta tematiche che avevo incontrato nel recente “zaKODowani” di Evtis & Basti, un pezzo con cui i due bardi umiliano il K.O.D. - Komitet Obrony Demokracji (“Comitato per la Difesa della Democrazia”), nato dalla fusione tra i due principali gruppi d’opposizione, quello di Donald Tusk e quello dell’economista “parabocconiano” Ryszard Petru.
Basti descrive tale Petru in questi termini: «Ryszard Petru, on reprezentuje KOD! | Zakulisowy twór, Donalda Tuska klon! | Układ przegrał wybory, no i zaczął się show...» [“Ryszard Petru rappresenta il KOD! Creato dietro le quinte, il clone di Donald Tusk! | Il “sistema” ha perso e ora ha iniziato lo show…].
Il “sistema” [układ] a cui l’artista si riferisce è appunto «l’apparato sovietico riciclatosi al turbocapitalismo» di cui parla Marchesini: la “zona grigia” in cui ex ufficiali dei servizi segreti e collaborazionisti del passato regime vanno a braccetto con economisti della Banca Mondiale, “atlantisti” della peggior specie e piddinume di varia estrazione.

Il termine è entrato in voga ai tempi della lustracja, l’iniziativa del primo Kaczyński di rendere pubblici i nomi di chi aveva collaborato con il regime (come ricorda Marchesini: «Quando Kaczyński [la] propose […] fu accusato dall’Europa intera di voler fare una caccia alle streghe, e tutto continuò tra malaffari e corruzione»). Lo testimonia addirittura il dizionario di Wikipedia (“Wiktionary”), che solitamente cerca di mantenere un minimo di correttezza politica: «L’układ è una presunta cospirazione di criminali, politici, affaristi e servizi segreti. […] Il suo significato politico è associato con il PiS, che condusse una caccia alla streghe contro i presunti appartenenti a questa cospirazione».
Basti tira in ballo il “sistema” in diverse canzoni, come “Rewolucja” (con Beron): «Układ z komuchami jest wciąż aktualny | Nie ma kogo wybrać, nie ma normalnej partii | Pogódź sie człowieku | Spójrz na prawdę, wyłącz Fakty | Czas zacząć rewolucję, bo o Polskę trzeba walczyć!» [“Il sistema comunista è ancora in piedi | Non c’è scelta, non c’è un partito normale | Accetalo amico, | guarda la verità, guarda ai fatti, | È  tempo di rivoluzione, perché devi combattere per la Polonia!”].

È vero che questo Basti è un estremista di destra (io lo traduco spesso…), tuttavia ciò non deve far pensare che l’anti-comunismo in Polonia sia un fenomeno minoritario: al contrario esso rappresenta ancora il mos maiorum, per la solita storia che loro hanno avuto “compagni” come Gomułka e Jaruzelski.
Anche i rapper “apolitici” parlano dell’układ colorandolo sempre di rosso; si veda Bezczel (“Prawo ponad prawem”): «Wszyscy manipulować nami chcą, jebani komuniści | […] Mamy policyjny kraj, rządzą nami komuchy» [“Vogliono manipolarci, i fottuti comunisti | […] Siamo uno Stato di polizia, governati dai comunisti”]. A testimonianza della sua neutralità, lo stesso Bezczel appare nel rifacimento di un classico del genere, “Jeszcze będzie hajc” (con l’indimenticabile refrain «Cannabis, whisky, ananas»), che almeno in Italia dovrebbe renderlo “insospettabile” di simpatie destrorse (nell’Europa Orientale però il discorso è diverso, visto che anche il grande e irreprensibile Václav Havel si faceva di allucinogeni contro il socialismo reale).

In ogni caso, il rap polacco è un mondo a se stante, non soltanto perché lo praticano anche i preti e i frati, ma soprattutto perché ha arricchito il genere di stilemi originali e “autoctoni” come i campionamenti di marce militari, canti gregoriani e rintocchi di campane (un esempio notevole è “Obudź się Polsko” di Heres & WZN, da ascoltare sempre anche se non l’ho ancora tradotta).
La capacità di trasformare la cronaca in arte è un altro valore aggiunto che non mi pare sia condiviso dai colleghi di altre nazioni (i quali generalmente si riducono sempre a parlare di droga).

Per chiudere con un “capolavoro” del rap politico polacco, propongo la traduzione di “Elity RP” di Evits (RP, Rzeczpospolita Polska, indica la “terza repubblica” nata dal crollo del comunismo), che è un corollario perfetto al pezzo di Marchesini (e magari può offrirgli qualche nuovo spunto):


Każdy ma swoje wzorce,
każdy ma autorytety,
Każdy w Polsce ślepo wierzy swym idolom, niestety,
Wszyscy widzą wciąż zalety, a nie dostrzegają wad,
Dzisiejszych elit, które podbijać chcą świat,
Gwiazdy znane z tego, że po prostu są znane,
Na wzorce młodzieży tak ochoczo kreowane,
Specjaliści od wszystkiego, którzy zawsze wszystko wiedzą,
Siedzą co dzień przed kamerą, ludziom stale bzdury bredzą,
Nieważne w jakiej sprawie, nieważne na jaki temat,
Ważne jest to, że mają coś do powiedzenia,
Faszyzacja, katole, czy walka z kibolami,
W tych sprawach głos zabierają ludzie ci sami,
Bo są znani i się fajnie prezentują przed kamerami,
Choć o temacie nie mają pojęcia czasami,
To i tak trzeba liczyć się z ich opiniami,
Oni są nazywani polskimi elitami.

W mediach stale wychwalają te umysły znakomite,
Nowe gwiazdy odkryte, sławne, niepospolite,
Każdy z nich chce odgrywać to kosmopolite,
Zobacz, kto dzisiaj tworzy elitę Rzeczpospolitej.

Obrady Okrągłego Stołu to był czas zdrady,
Dogadano się z komunistami podczas przekazania władzy,
Ceną była nietykalność, takie były postulaty,
Komunistów nie skazano, dziś musimy za to płacić,
Ci co się odnaleźli w systemie zbrodniczym,
Dziś dla lewicy należą do polskiej elity,
Generał Jaruzelski, nim lewica się zachwyca,
To on kazał strzelać do robotników na ulicach,
Jest Kiszczak, Bauman, wielu innych nietykalnych,
Ta lista jest długa, lista zer moralnych,
Są ich obrońcy, członkowie SLD,
Kwaśniewski czy Miller były członek PZPR,
Jest Aaron Szechter czyli Michnik Adam,
Właściciel Wyborczej, która na szczęście upada,
Syn Ozjasza i Heleny - komunistycznych działaczy,
Za swą antypolskość przyjdzie czas, że zapłacisz.

*

Brat Adama, Stefan - sędzia stalinowski,
Skazywał patriotów walczących dla Polski,

Jerzy Urban - czerwona świnia,
Która pali polski szalik i z Polaków się nabija,
Chciał ocieplać wizerunek SB i ZOMO,
W tym celu miał zatrudnić zdolnego rzekomo,
Mariusza Waltera, którego chwalił i popierał,
Za koncepcje polityczne i propagandowe,
Powiecie: kim jest Mariusz Walter? Jak to? nie wiecie?
Założyciel TVN-u, to jasne przecież,
To ta telewizja, co wyznacza standardy,
Założona przez mistrza PRL-owskiej propagandy,
Bartoszewski, który skończył średnią szkołę,
A dumnie od lat tytułuje się profesorem,
Nie chce upamiętnić Pileckiego, to jest chore,
Współpracownik premiera z zerowym honorem.

*

Tomasz Lis - wzór dziennikarza,
Jego celem jest to, by katolików obrażać,
Monika Olejnik - przyjaciółka Urbana,
Naśladuje w swych działaniach swojego pana,
Młoda twarz SLD - poseł Gawkowski,
To on lubi śpiewać hymn zbrodniarzy stalinowskich,
Biedroń, Grodzka, wszyscy nowocześni tacy,
Swoje chore odchyły próbują nam tłumaczyć,
Armand Ryfiński - pogromca faszystów,
To dzisiejszy wzór dla wszystkich ateistów,
Szył opaski faszystowskie, to przesiedział w ciszy,
Dziś z Januszem Palikotem na Wasze głosy liczy,
Szczuka, Środa czy Wojewódzki Kuba,
Richardson, Kuźniar, czy Ryszard - świnia gruba,
Mógłbym tak co chwilę wyliczać, lecz to na tyle,
Nie słuchajcie głosów osób, które tutaj wymieniłem.
Tutti hanno un loro modello,
tutti hanno un’autorità,
tutti in Polonia credono cecamente ai loro idoli, purtroppo,
tutti vedono i vantaggi ma nessuno gli svantaggi,
Le élite moderne alla conquista del mondo,
Le stelle sono famose, per questo son famose,
Sono modelli per i giovani creati su misura,
Specialisti in tutto, che sanno sempre tutto

Ogni giorno seduti davanti alla telecamera, mandano in estasi la gente col loro blaterale
Non importa su quale argomento, non importa qual è il tema
L’importante è che abbiano qualcosa da dire,
sui fascisti, i “clericali”, la guerra agli ultras,
Per ogni caso,
questa gente prende la parola
Perché sono famosi e importanti e in favore di camera,
anche se non sanno nulla sull’argomento,
Devi tener conto delle loro opinioni,
perché sono loro, l’élite polacca.

I media venerano continuamente queste menti superiori,
scoprono nuove stelle, famose, stravaganti,

Ognuno di loro vuol fare il cosmopolita,

Guarda chi ha creato l’odierna élite repubblicana.

Gli accordi della tavola rotonda furono l’ora del tradimento,
vennero a patti coi comunisti nel cambio di regime, il prezzo fu l’impunità, questa era la richiesta, comunisti mai condannati, che dobbiamo mantenere, complici del sistema criminale, oggi l’élite polacca appartiene alla sinistra,
il Generale Jaruzelski, pupillo della sinistra,
quello che ordinava di sparare sugli operai in strada
Sono i Kiszczak, i Bauman,
e tanti altri intoccabili,
è una lista lunga, una lista di nullità morali,
chi li difende, sono quelli dell’SLD,
Kwaśniewski e Miller, un ex membro del Partito Comunista,
Aaron Szechter, che è Adam Michnik, proprietario della “Gazeta Wyborcza” che per fortuna è fallita, figlio di Ozjasz ed Helena, militanti comunisti,
ora è il suo momento anti-polacco, e sarai tu a dover pagare.

*

Il fratello di Adam [Michnik], Stefan, giudice staliniano, ha condannato i patrioti che combatterono per la Polonia
Jerzy Urban [ex portavoce di Jaruzelski], il porco rosso, che brucia sciarpe della Polonia e si fa beffe dei polacchi,
voleva infiammare l’immagine della polizia e della ZOMO [milizia comunista],
per questo probabilmente ha fatto assumere
Mariusz Walter, che venera e sostiene,
per le idee politiche e la propaganda,
Mi chiedi: chi è Mariusz Walter? Ma come, non lo sai?
Il fondatore di TVN, è ovvio,
la televisione che stabilisce le regole,
fondata dal decano della propaganda della Repubblica Popolare Polacca;
Bartoszewski, che ha finito appena il liceo,
ma per anni si è fatto chiamare professore,
non vuol commemorare Pilecki, è una follia,
un compare del premier [Tusk] senza alcun onore.

*

Tomasz Lis, giornalista modello,
il suo scopo è insultare i cattolici,
Monika Olejnik, l’amica di Urban,
scimmiotta le movenze del suo padrone,
Il volto giovane del centrosinistra, deputato Gawkowski,
adora cantare inni
ai criminali stalinisti,
Biedroń, Grodzka, tutti quelli moderni,
che tentano di spiegarci le loro devianze,
Armand Ryfiński, ammaestratore di fascisti,
un nuovo modello per tutti gli atei,
cuce braccialetti fascisti, e siede ancora tranquillo [in Parlamento],
Adesso con Janusz Palikot, conta sul vostro voto,
Richardson, Kuźniar, o Ryszard, quel grasso maiale,
Potrei andare avanti con la conta,

Non ascoltate le voci delle persone che abbiamo nominato.

2 commenti: